LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oprichting stichting (art. 2:286 - 2:289 BW)

Oprichting stichting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stichting, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte (art. 2:3 BW jo. 2:286 BW). In tegenstelling tot een vereniging kan een stichting door één persoon worden opgericht, derhalve bij een eenzijdige rechtshandeling. In geval van oprichting door meer oprichters is sprake van een meerzijdige rechtshandeling. Een obligatoire overeenkomst kan aan de oprichting voorafgaan. Als na de oprichting de obligatoire overeenkomst tot oprichting wordt ontbonden of vernietigd, leidt dat niet tot ontbinding van de inmiddels opgerichte stichting (art. 2:4 lid 2 BW).
De notariële akte bevat de statuten van de stichting (art. 2:286 lid 3 BW). Art. 2:286 lid 4 BW bepaalt wat minimaal in de statuten moet worden opgenomen. Niet alleen de naam (sub a) en het doel (sub b), maar ook de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft (sub d). Wordt de gemeente niet in de statuten opgenomen, dan is de sanctie dat de stichting haar zetel heeft in de gemeente waar de notaris, voor wie de akte is verleden, ten tijde van het passeren van de akte zijn plaats van vestiging had (art. 2:287 BW). De achtergrond van deze verplichte zetelaanduiding is de traceerbaarheid van de stichting.
Verder moeten de statuten bevatten: de wijze van benoeming en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.