LOADING  
Fiscaal
Civiel

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij faillissement BV (art. 2:248 BW)

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij faillissement BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Hoofdelijke aansprakelijkheid, COVID-19, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 september 2022
mr. T.F.H. Reijnen

De aansprakelijkheid van een bestuurder komt uitgebreid aan bod bij art. 2:9 en 2:11 BW, ook de aansprakelijkheid ingeval van faillissement.

Met de invoering van de Derde Anti-misbruikwet is de aansprakelijkheid wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur geïntroduceerd. Het bestuur of de bestuurder van een BV is hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort wanneer zij voorafgaand aan het faillissement van de vennootschap hun bestuurstaak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld (art. 2:248 lid 1 BW). Hierbij moet aannemelijk worden gemaakt dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal het causaal verband hiervan moeten aantonen. 

Bestuurders zijn diegenen die tot het bestuur behoorden op het moment dat het faillissement werd uitgesproken, alsmede degenen die bestuurder waren op het moment dat zij hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld. De bestuurder die slechts in functie was op het moment van uitspreken van het faillissement, kan zich disculperen op grond van art. 2:248 lid 3 BW. Op grond van art. 2:248 lid 7 BW wordt de feitelijke bestuurder gelijkgesteld met de statutair bestuurder. Feitelijke bestuurders zijn de personen die aan de statutaire bestuurders opdrachten geven, alsmede de personen (met een officiële functie binnen de vennootschap) die het beleid bepalen van de vennootschap. Het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.