LOADING  
Fiscaal
Civiel

Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij BV (art. 2:276 BW)

Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen bij BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen

Op 13 april 2017 is de Wet evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen in werking getreden. Deze wet regelt dat art. 2:276 BW vervalt per 1 januari 2016. Per 13 april 2017 is dit artikel weer in werking getreden en is vervolgens op 1 januari 2020 wederom vervallen.

Art. 2:276 BW beoogde te bewerkstelligen dat de verdeling van de zetels in de raad van bestuur en de raad van commissarissen van vennootschappen evenredig verdeeld worden over mannen en vrouwen. Het uitgangspunt van de wet was dat ten minste 30% mannen en 30% vrouwen in het bestuur of de raad van commissaris zitten. De wet voorzag niet in sancties indien niet werd voldaan aan het vereiste van 30% man/30% vrouw. Wel moest in het bestuursverslag een verklaring worden gegeven voor het niet voldoen aan het vereiste van art. 2:276 lid 1 BW (Besluit Bekendmaking diversiteitsbeleid).

1.1 Wetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

Op 15 april 2020 is het wetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding ter consultatie gepubliceerd.
Het voorontwerp bevat tevens enige technische verbeterpunten van het BV-recht.
Daarnaast worden grote BV's gehouden een zelf op te stellen passend en ambitieus streefcijfer vast te stellen voor de Raad van Commissarissen, bestuur en subtop met de verplichting hiervoor een plan op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.