LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuur en Raad van commissarissen of toezicht bij verenigingen (art. 2:44 BW - art. 2:47a BW)

Bestuur en Raad van commissarissen of toezicht bij verenigingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vereniging, Tegenstrijdig belang, Algemene vergadering Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Bevoegdheden bestuur

Het bestuur is – behoudens beperkingen volgens de statuten – belast met het besturen van de vereniging (art. 2:44 lid 1 BW). De in art. 2:44 lid 2 BW vermelde rechtshandelingen mogen door het bestuur alleen worden verricht indien de bevoegdheid daartoe uit de statuten voortvloeit. De statuten kunnen beperkingen of voorwaarden stellen aan deze bevoegdheden, alsmede aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van de uitoefening van die bevoegdheden. Een veel voorkomende beperking van de bestuursbevoegdheid is die van besluitvorming tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Deze beperking van de bestuursbevoegdheid ziet niet op het aangaan van een huurovereenkomst waarmee het genot wordt verkregen van een registergoed.

2 Benoeming bestuurders

Het bestuur wordt uit de leden door de algemene vergadering benoemd (art. 2:37 lid 1 en 2 BW). Statutair kan worden bepaald dat ook niet-leden tot bestuurder kunnen worden benoemd of dat een andere wijze van benoeming wordt geregeld. In dat laatste geval geldt echter wel dat ieder lid middellijk of onmiddellijk aan de benoeming kan deelnemen; een voorbeeld van middellijke benoeming is de benoeming door een ledenraad. De statuten kunnen bepalen dat één of meer bestuurders, mits minder dan de helft, door andere ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.