LOADING  

Vergoedingsrechten

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 6 - Rechten en verplichtingen van echtgenoten
Titel 7.1 - Algemene bepalingen


Fiscaal
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Vergoedingsplicht (art. 1:87 BW)

Vergoedingsplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Vergoedingsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 december 2020
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

De regeling van de vergoedingsrechten is opgenomen in titel 1.6 BW, de titel die geldt voor alle huwelijken en echtgenoten, ongeacht het tussen hen geldende huwelijksvermogensregime. Daarmee heeft de regeling van de vergoedingsrechten ruime werking.
Vergoedingsrechten ontstaan, aldus de wet (art. 1:87 lid 1 BW):
a. indien een echtgenoot ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot een goed dat tot zijn eigen vermogen zal behoren, verkrijgt, of
b. indien ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot een schuld ter zake van een tot zijn eigen vermogen behorend goed wordt voldaan of afgelost.

2 Omvang van het vergoedingsrecht

2.1 De hoofdregel

Het vergoedingsrecht ontstaat op het moment dat een echtgenoot een goed dat tot zijn eigen vermogen zal behoren, verkrijgt uit middelen die behoren tot het vermogen van de andere echtgenoot of tot de huwelijksgemeenschap of op het moment dat een schuld met betrekking tot een tot het vermogen van een echtgenoot behorend goed ten laste van de huwelijksgemeenschap of het vermogen van de andere echtgenoot wordt voldaan. Art. 1:87 BW legt niet de basis voor een vergoedingsrecht indien de ene echtgenoot een schuld van de andere echtgenoot voldoet dat niet ter zake van een goed is. Een echtgenoot voldoet bijvoorbeeld een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.