Kennisbank voor het notariaat

Vergoedingsrechten

Kennisdossier

Fiscaal

3
Overdrachtsbelasting

Belastbaar feit (art. 2 WBR)
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Vergoedingsvorderingen (art. 5e AWR)