LOADING  

Stichting

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 6 - Stichtingen
Boek 4 - Erfrecht
Titel 5.4 - Stichtingen opgericht bij uiterste wil


Fiscaal
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Stichtingen opgericht bij uiterste wil (art. 4:135 BW)

Stichtingen opgericht bij uiterste wil

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Testament, ANBI, Stichting, Gehandicaptentestament, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Afdeling 4 van Titel 5 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek bestaat uit slechts één wetsartikel: art. 4:135 BW. Dit wetsartikel heeft betrekking op de oprichting van een stichting bij uiterste wilsbeschikking, waarbij voorts de artt. 2:4 lid 1 BW en 2:286 BW van belang zijn. De stichting kan alleen worden opgericht in een bij Nederlandse notariële akte gemaakte uiterste wilsbeschikking.
Vóór de invoering van het nieuwe wettelijk erfrecht op 1 januari 2003 stond de letterlijke tekst van art. 4:135 BW in Boek 2 BW. Dit art. 2:288 BW is vervallen op 1 januari 2003.

2 Stichting bij uiterste wil; rechtspersonenrecht

Op de stichting opgericht bij uiterste wilsbeschikking is Titel 2.6 BW betreffende stichtingen van toepassing.
Uit art. 2:286 lid 2 BW jo art. 42 lid 1 WNA blijkt dat een stichting ook kan worden opgericht door een uiterste wilsbeschikking, gemaakt bij een notariële akte die in een vreemde taal is verleden. De statuten van de stichting moeten echter ook in dat geval in de Nederlandse taal luiden. Als de stichting haar zetel heeft in de provincie Friesland kunnen de statuten van de stichting in de Friese taal luiden.

Bij de oprichting van een rechtspersoon is het in het algemeen zo, dat het ontbreken van kracht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.