LOADING  

Besloten vennootschap

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 5.1 - Algemene bepalingen
Titel 5.2 - De aandelen
Titel 5.3 - Vermogen van de BV
Titel 5.4 - Algemene vergadering
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.6 - Raad van commissarissen bij grote BV
Titel 5.7 - Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen


Levering van aandelen op naam (art. 2:196 BW)

Levering van aandelen op naam

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Aandelenoverdracht, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 januari 2023
De redactie

1 Algemeen

Voor de overdracht van aandelen wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die beschikkingsbevoegd is (art. 3:84 BW). Verschillende soorten goederen kennen verschillende leveringsformaliteiten. Levering van aandelen geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte waarbij de vervreemder en verkrijger partij zijn (art. 2:86/196 BW). Ook voor uitgifte van aandelen of vestiging van beperkte rechten op aandelen is een daartoe bestemde notariële akte vereist.

In een uitspraak van Rechtbank Rotterdam (18 december 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:12563) heeft notaris N een akte houdende levering van aandelen niet verleden, omdat N twijfelde over een juiste toepassing van de in de statuten opgenomen blokkeringsregeling. Een medeaandeelhouder had in eerste instantie afgezien van zijn voorkeursrecht op de aandelen, maar kwam hier later op terug en liet conservatoir beslag leggen op de aandelen. De Rechtbank oordeelde dat deze medeaandeelhouder onvoorwaardelijk heeft afgezien van zijn voorkeursrecht en hier niet op kon terugkomen. De blokkeringsregeling was op juiste wijze doorlopen. N dient daarom naar het oordeel van de rechter mee te werken aan de aandelenoverdracht maar wordt niet veroordeeld in de proceskosten, omdat N terecht twijfelde over de juiste toepassing van de blokkeringsregeling. 

Bij een indirecte vastgoedtransactie (transactie waarbij alle aandelen in een Nederlandse kapitaalvennootschap worden overgedragen, welke vennootschap in Nederland gelegen vastgoed houdt) is het de vraag ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.