LOADING  

Besloten vennootschap

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 5.1 - Algemene bepalingen
Titel 5.2 - De aandelen
Titel 5.3 - Vermogen van de BV
Titel 5.4 - Algemene vergadering
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.6 - Raad van commissarissen bij grote BV
Titel 5.7 - Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen


Algemeen BV (art. 2:175 BW en art. 2:176 BW)

Algemeen BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 april 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal (art. 2:175 lid 1 BW). Het besloten karakter van dit type rechtspersoon heeft als gevolg dat de aandelen uitsluitend op naam luiden en van aandelen geen bewijzen (mogen) worden uitgegeven. De wet biedt grote vrijheid ten aanzien van het verbinden van rechten aan aandelen. Zo is het mogelijk stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen te creëren en bestaat de mogelijkheid aandeelhouders extra verbintenissen op te leggen. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering dient gehouden te worden door een ander dan - en anders dan voor rekening van - de vennootschap.

De akte van oprichting van de vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal, art. 2:176 BW. Een volmacht tot medewerking aan de akte van oprichting moet schriftelijk worden verleend.

1.1 Definities

Afdeling 2.5.1 BW bevat in artt. 2:189 en 189a BW een tweetal definities. Elke definitie heeft haar eigen toepassingsbereik. De bedoelde definities zijn het geplaatst kapitaal' en 'orgaan van de vennootschap' en hebben betrekking op de BV. 

Wanneer in de statuten wordt gesproken van de houders van zoveel aandelen als tezamen een zeker gedeelte van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.