LOADING  

Besloten vennootschap

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 5.1 - Algemene bepalingen
Titel 5.2 - De aandelen
Titel 5.3 - Vermogen van de BV
Titel 5.4 - Algemene vergadering
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.6 - Raad van commissarissen bij grote BV
Titel 5.7 - Evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen


Aandelen BV (art. 2:190 BW)

Aandelen BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De aandeelhouder staat in een rechtsbetrekking tot de BV. Deze rechtsbetrekking wordt aangeduid als het aandeelhouderschap. Het aandeelhouderschap kan ontstaan door: 

  1. uitgifte van aandelen bij oprichting en, na oprichting, ingevolge een besluit van de algemene vergadering, voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen (art. 2:206 BW);
  2. toekenning van aandelen bij juridische fusie en splitsing (art. 2:311 BW);
  3. verkrijging van aandelen onder bijzondere titel (overdracht, inbreng en inkoop); en 
  4. verkrijging van aandelen onder algemene titel (vererving, boedelmenging, splitsing en fusie). 

Uit het aandeelhouderschap ontstaan rechten en plichten voor de aandeelhouder. De rechten en plichten die verbonden zijn aan het aandeelhouderschap zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de BV. Daarnaast geven codes, reglementen, besluiten en aandeelhoudersovereenkomsten invulling aan het aandeelhouderschap. Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, zijn aan alle aandelen in verhouding tot hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen verbonden (art. 2:201 lid 1 BW).  
De rechten zijn onder te verdelen in rechten van vermogensrechtelijke aard en zeggenschapsrechten. Tot de eerste categorie behoort het recht op winst en het recht om te delen in het liquidatiesaldo voor zover dit recht aan het aandeel is verbonden. Bij zeggenschapsrechten kan worden gedacht aan het stem- en vergaderrecht.
Wat betreft de plichten van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.