Kennisbank voor het notariaat

Blijverslening

Kennisdossier

Civiel

1
Boek 3 - Vermogensrecht

Hypotheek algemeen (art. 3:260 BW)

Fiscaal

1