Kennisbank voor het notariaat

Geldlening

Kennisdossier

Civiel

2
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten

Geldlening (art. 7:129 - 7:129f BW)
Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Geldlening - vervallen (art. 7A:1793 BW)