LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vorm van uiterste willen (art. 4:93 - 4:110 BW)

Vorm van uiterste willen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Testament, COVID-19 Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 oktober 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Voor uiterste wilsbeschikkingen gelden vormvereisten. De wet schrijft in art. 4:42 lid 3 BW voor dat uiterste wilsbeschikkingen uitsluitend bij uiterste wil gemaakt en herroepen kunnen worden. In de dagelijkse praktijk wordt vaak 'testament' gebruikt als benaming van de uiterste wil. Ietwat verwarrend is dat de wetgever het begrip 'uiterste wil' niet uitsluitend gebruikt in formele zin, in de betekenis van 'testament', maar soms ook in materiële zin, in de betekenis van 'uiterste wilsbeschikking'. Een uiterste wil gemaakt door meer twee of meer personen is nietig (art. 4:93 BW). In dit voorschrift komt het hoogstpersoonlijke karakter van de uiterste wil naar voren.

Een uiterste wil moet worden gemaakt bij notariële akte, tenzij een van de uitzonderingen van art. 4:97 - 4:107 BW van toepassing is (art. 4:94 BW).

2 De verschijningsvormen van de uiterste wil

Uit art. 4:94 BW volgt dat de volgende verschijningsvormen van de uiterste wil zijn te onderscheiden:

  • de notariële uiterste wil (art. 4:94 BW)
  • de onderhandse uiterste wil (art. 4:95 BW)
  • het codicil (art. 4:97 BW)
  • de nood-uiterste wil (art. 4:98, art. 4:100 BW en art. 4:102 BW)
  • een uiterste wil gemaakt aan boord van een zeeschip of vliegtuig of ander luchtvaartuig (art. 4:101 BW).

2.1 De notariële uiterste wil

De notariële uiterste wil ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.