LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voogdij (art. 1:280 - 1:301 en 1:345 BW)

Voogdij

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gezag Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Voogdij geeft rechten en plichten, vandaar dat het van groot belang is vast te stellen wanneer de voogdij begint en eindigt. Hierop zien de artt. 1:280-281 BW. Voor het begin van de voogdij is het van belang onderscheid te maken tussen de door de ouder benoemde voogd en de door de rechter benoemde voogd.

1.1 Het begin van de door de ouder benoemde voogd (art. 1:280 onder a BW)

De door de ouder benoemde voogd begint zijn taak op het tijdstip waarop hij zich na het overlijden van de ouder bereid heeft verklaard de voogdij te aanvaarden. Deze verklaring moet worden afgelegd bij de griffie van de Rechtbank. De verklaring moet door de benoemde voogd persoonlijk worden afgelegd of door een bijzonder gevolmachtigde. De bevoegde rechter is de Kantonrechter van de woonplaats van de minderjarige of, bij gebreke van een woonplaats in Nederland, de Kantonrechter van de werkelijke verblijfplaats (art. 1:280 onder a BW jo art. 265 Rv). De woonplaats van een minderjarige volgt de woonplaats van zijn ouder (art. 1:12 BW, de afgeleide woonplaats). Nadat de ouder is overleden, geldt nog vijf maanden de woonplaats van de ouder als afgeleide woonplaats van de minderjarige (art. 1:12 lid 5 BW). Na ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.