LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verplichtingen van de verkoper (art. 7:9 BW)

Verplichtingen van de verkoper

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 januari 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Op grond van art. 7:9 BW heeft de verkoper twee hoofdverplichtingen. De verkoper dient de zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en hij dient de zaak aan de koper af te leveren. Een aanvullend vereiste staat in art. 7:17 BW: de verkochte zaak moet conform zijn. Daarnaast heeft de verkoper verplichtingen op grond van artt. 7:14 en 7:15 BW en de meer algemene verplichtingen die voortvloeien uit de wederkerige overeenkomst (zie hiervoor art. 6:27 e.v. BW). 

2 De verplichting tot eigendomsoverdracht

Uit art. 7:9 BW vloeit voort dat de verkoper verplicht is tot het in eigendom overdragen en leveren van de zaak, inclusief toebehoren. Voor de toepassing hiervan gelden de vereisten van art. 3:84 BW. Dit betekent dat de eigendomsoverdracht een geldige titel, beschikkingsbevoegde verkoper en leveringshandeling vereist. De eigendomsoverdracht ziet op de verkochte zaak en toebehoren. De omvang van het begrip toebehoren is niet geheel duidelijk, maar te denken valt aan garantiebewijzen en instructies. Onder toebehoren valt niet een inbouwkeuken, omdat dit een bestanddeel in de zin van art. 3:4 BW betreft en derhalve van rechtswege overgaat. 

3 Overdracht zaak zonder rechtsgebreken

Op grond van art. 7:15 BW dient de verkochte zaak te worden overdragen zonder bijzondere lasten of beperkingen, oftewel rechtsgebreken. Op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.