LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereniging van eigenaars (art. 5:124 - 5:135 BW)

Vereniging van eigenaars

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, COVID-19 Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 september 2021
De redactie

1 Algemeen

De vereniging van eigenaars (VvE) is een vereniging met een geheel eigen karakter. De VvE is een rechtspersoon (art. 5:124 lid 1 BW), maar is niet geheel te vergelijken met een 'gewone' vereniging. Enkele verschillen ten opzichte van een 'gewone' vereniging zijn bijvoorbeeld de besluitvorming (zie hierna) en de aansprakelijkheid.
De VvE kent een kwalitatief lidmaatschap: iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE, omgekeerd eindigt het lidmaatschap van rechtswege indien een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn (art. 5:125 lid 2 BW). De wetssystematiek is dat de splitsingsakte een splitsingsreglement moet bevatten (art. 5:111 onder d BW), welk reglement op zijn beurt weer de oprichting van een VvE en de statuten van de VvE moet bevatten (art. 5:112 lid 1 onder e BW). Een statutenwijziging kan dus alleen maar worden bewerkstelligd door middel van het wijzigen van de akte van splitsing (met de daaraan verbonden formele voorschriften). Overigens zijn de bepalingen van de statuten moeilijk te scheiden van de overige bepalingen, men spreekt meestal van 'de splitsingsbepalingen' of 'de bepalingen in het (splitsings)reglement' en niet van 'sec' de statuten.

1.1 Deelgenoot in een gemeenschap en lid van een vereniging

De VvE (Boek 2-vereniging) moet los worden gezien van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.