LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 - 7:910 BW)

Vaststellingsovereenkomst

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vaststellingsovereenkomst Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
De redactie

1 Algemeen

De vaststellingsovereenkomst is de obligatoire overeenkomst waarbij partijen zich over en weer verplichten zich naar een nieuwe rechtstoestand te gedragen, om daarmee een onzekerheid of een geschil te beëindigen of te voorkomen. De nieuwe rechtstoestand wordt in het leven geroepen door een beslissing. De beslissing houdt in hoe de nieuwe rechtstoestand tussen de partijen moet zijn en behelst de verbintenissen tussen die partijen. De nakoming van deze verbintenissen leidt tot de vaststelling, de nieuwe rechtstoestand.
Wanneer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten tussen een belastingplichtige en een Inspecteur van de Belastingdienst, dan is het bepaalde in het Beleidsbesluit Fiscaal Bestuursrecht (MvF 9 mei 2017, nr 2017-1209) van belang.
Hof Arnhem-Leeuwarden (13 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3920) heeft geoordeeld dat als de Inspecteur met een belastingplichtige een vaststellingsovereenkomst sluit waarin de verlenging van de aanslagtermijn tot een bepaalde datum wordt overeengekomen en de Inspecteur de aanslag na verloop van deze verlengde termijn oplegt, de aanslag te laat is opgelegd en moet worden vernietigd.
Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan ook gevolgen hebben voor de kwalificaties van de vaststelling. Zo werd de verkrijging uit een nalatenschap op grond van een vaststellingsovereenkomst gekwalificeerd als een erfrechtelijke verkrijging (Rb Zeeland-West-Brabant 24 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3329).

Ondertekening door beide partijen van de vaststellingsovereenkomst is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.