Kennisbank voor het notariaat

Vaststellingsovereenkomst

Kennisdossier

Civiel

1
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten

Vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 - 7:910 BW)

Diversen

1
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Arbitrage (art. 1020 - 1022c Rv)