LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders in BV (art. 2:201a BW)

Uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders in BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders

Kort samengevat luidt art. 2:201a BW als volgt. De aandeelhouder die voor eigen rekening ten minste 95% van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitbrengen, kan tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering tot overdracht van hun aandelen instellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
De vordering tot overdracht wordt tegen alle gedaagden (het gaat hier om een ondeelbare vordering) afgewezen indien de gedaagde ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zou lijden door de overdracht, een gedaagde houder is van een aandeel waaraan de statuten een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden of een eiser jegens een gedaagde afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid de vordering in te stellen.

Indien de Ondernemingskamer oordeelt dat de vordering toegewezen kan worden, kan zij bevelen dat één of drie deskundigen zullen berichten over de waarde van de over te dragen aandelen. De Ondernemingskamer stelt zelfstandig de prijs vast die de over te dragen aandelen op een door haar te bepalen dag hebben. De eiser wordt veroordeeld om de prijs met rente aan de minderheidsaandeelhouders te betalen tegen levering van de aandelen vrij van vruchtgebruik, pand of beslag. De prijs kan zowel in contanten als in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.