LOADING  
Fiscaal
Civiel

Redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW)

Redelijkheid en billijkheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 augustus 2022
mr. A. van Meurs

1 Vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid

In art. 2:8 BW wordt een gedragsregel weergegeven die betrekking heeft op de rechtspersoon en de bij haar betrokken organen en leden die zitting hebben in deze organen. De omvang van deze kring blijkt uit de wet en de statuten. Zij behoren zich als zodanig jegens elkander te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd (lid 1). Dit wordt ook wel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid genoemd. Bestaat geen verband met de hoedanigheid (dit volgt uit de zinsnede 'als zodanig' in het eerste lid) van bijvoorbeeld het gedrag van een aandeelhouder jegens de vennootschap, dan gelden uiteraard slechts de zorgvuldigheidseisen, genoemd in art. 6:162 BW.

In art. 3:12 BW wordt een invulling gegeven van de definitie van redelijkheid en billijkheid. Deze invulling is niet abstract, want het begrip wordt steeds ingekleurd aan de hand van de omstandigheden van het geval. Steeds zal worden gekeken naar de kenmerken van de samenstelling van de kring die zich om de rechtspersoon begeeft.

Behalve een aanvullende werking, kan ook sprake zijn van een beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Een regel blijft buiten toepassing indien de toepassing van de regel in de omstandigheden van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.