LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rechten en verplichtingen van echtgenoten (art. 1:81 - 1:83 BW)

Rechten en verplichtingen van echtgenoten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Economische eigendomsoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

De bepalingen in titel 1.6 BW zijn deels dwingend recht (bijvoorbeeld art. 1:81 en 1:88 BW) en deels regelend recht (bijvoorbeeld art. 1:84 BW).
De bepalingen zijn toepasselijk ongeacht het huwelijks-/partnerschapsgoederenregime. Titel 1.6 BW is echter niet van toepassing op van tafel en bed gescheiden echtgenoten (art. 1:92a BW). Door de schakelbepaling van art. 1:80b BW geldt titel 1.6 BW ook voor geregistreerde partners.

2 Hulp, getrouwheid en bijstand (art. 1:81 BW)

Art. 1:81 BW legt niet alleen materiële maar ook immateriële verplichtingen op aan echtgenoten/geregistreerd partners. Hulp, getrouwheid en bijstand impliceert niet alleen elkaar het financieel nodige verschaffen, maar ook de immateriële verplichting om het huwelijk leefbaar te doen zijn.
Na het overlijden van één van de echtgenoten kunnen aan art. 1:81 BW geen rechten meer worden ontleend, de langstlevende moet in dat geval bij boek 4 BW (erfrecht) te rade gaan. Na echtscheiding kunnen evenmin rechten aan art. 1:81 BW worden ontleend, eventuele aanspraken op alimentatie treden daarvoor in de plaats, vergelijk Hoge Raad 4 december 1987, ECLI:NL:HR:1987:AB8961 (brondocument niet beschikbaar). 

3 Informatieplicht (art. 1:83 BW)

Tot 1 januari 2012 was een informatieplicht voor in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten opgenomen in titel 1.7 BW, art. 1:98 BW oud. De informatieplicht zoals die luidt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.