Kennisbank voor het notariaat

Economische eigendomsoverdracht

Kennisdossier

Civiel

1

Fiscaal

29
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Vergoedingsvorderingen (art. 5e AWR)
Naheffing (art. 20 AWR)