LOADING  
Fiscaal
Civiel

Permanent toezicht op rechtspersonen BV (art. 2:179 BW)

Permanent toezicht op rechtspersonen BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Permanent toezicht op rechtspersonen

Sinds 1 juli 2011 is het toezicht op rechtspersonen georganiseerd als een systeem van doorlopende controle. De regelgeving is opgenomen in de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) en het Besluit controle op rechtspersonen (Bcr). Het doel van de regelgeving is het voorkomen en het bestrijden van misbruik van rechtspersonen.

Onder het doorlopende toezicht vallen de volgende rechtspersonen (art. 1 onderdeel e Wcr):

  1. NV’s, BV’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen, SE’s, SCE’s en EESV’s die hun statutaire zetel in Nederland hebben; en
  2. ondernemingen die toebehoren aan buitenlandse rechtspersonen die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland hebben als bedoeld in art. 5 onderdeel d Handelsregisterwet 2007.

Op personenvennootschappen wordt geen toezicht gehouden, dit acht de staatssecretaris niet nodig omdat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de vennootschap.

Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is belast met het toezicht op rechtspersonen. Dit toezicht bestaat in beginsel uit een automatische screening van sleutelgegevens. Dienst Justis wijst aan welke gegevens sleutelgegevens zijn en verzamelt deze uit openbare en niet-openbare bronnen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van risicoprofielen en risico-indicatoren. Een voorbeeld van een risico-indicator is betrokkenheid van familieleden. Als uit de risicoanalyse een verhoogd risico volgt, dan zal dit leiden tot een risicomelding aan een handhavende instantie. Dienst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.