LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overdracht van vordering op naam (cessie) (art. 3:94 BW)

Overdracht van vordering op naam (cessie)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Voor overdracht van een goed is op grond van art. 3:84 BW een geldige titel, een beschikkingsbevoegde vervreemder en een leveringshandeling vereist. In art. 3:94 BW is de levering bij vorderingen op naam nader geregeld. Deze levering wordt vaak aangeduid als cessie.

Art. 3:94 BW ziet op levering van tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten, voor zover dit niet in art. 3:93 BW is geregeld. Art. 3:94 BW is van overeenkomstige toepassing op de levering van een aandeel in een goed (art. 3:96 BW) en de verkrijging of afstand van een beperkt recht op een aandeel in een goed (art. 3:98 en 3:236 lid 2 BW). Art. 3:239 BW bevat voor stil pandrecht een afzonderlijke regeling.

Art. 3:94 BW ziet met name op vorderingen op naam. Hieronder vallen niet alleen vorderingen in geld, maar betreft het tegen bekende schuldenaren uit te oefenen rechten die geen vordering aan toonder zijn. Hieronder vallen dus ook een overdraagbaar lidmaatschap en de vorderingsrechten die voortvloeien uit een overeenkomst van economisch eigendom. Wilsrechten vallen niet onder de werking van art. 3:94 BW. Deze zijn meestal niet overdraagbaar (zie bijvoorbeeld art. 4:25 lid 5 BW).

2 Vereisten

Art. 3:94 BW bepaalt dat de levering voor de toepasselijke gevallen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.