LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontstaan van een erfdienstbaarheid (art. 5:72 BW)

Ontstaan van een erfdienstbaarheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfdienstbaarheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 augustus 2022
De redactie

1 Vestiging

Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of verjaring. Voor vestiging is vereist een overeenkomst (titel), de inschrijving van een daartoe strekkende notariële akte in de openbare registers, alsmede beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar van het dienende erf (art. 3:98 jo 3:84 BW). Zie Hoge Raad 13 juni 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AH9168), waarin de aanwezigheid van een erfdienstbaarheid niet werd aangenomen, onder meer vanwege het ontbreken van de inschrijving daarvan in de openbare registers, met als gevolg dat slechts sprake was van een persoonlijk recht. Ten aanzien van de in te schrijven akte is voorts nog van belang dat de akte de wettelijke benaming van het recht bevat, te weten 'erfdienstbaarheid' (art. 24 lid 2 onder b Kadw.). Vergelijk ook de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland (, ECLI:NL:RBNNE:2014:4862) waarin is geoordeeld dat de notaris niet aansprakelijk is op het moment dat de (in deze casus, in 1946 gevestigde) erfdienstbaarheid noch uit de openbare registers noch uit de twee voorgaande akten van levering bleek.

In het arrest van de Hoge Raad van 25 september 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1527) oordeelde de Hoge Raad over de vraag of de verkrijger (X) van de erfdienstbaarheid te goeder trouw was omtrent de verkregen erfdienstbaarheid. Procureur-generaal W.L. Valk heeft conclusie genomen in deze zaak, welke conclusie strekte tot verwerping ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.