LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontbinding vereniging (art. 2:42 BW)

Ontbinding vereniging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Ontbinding

Art. 2:19 BW bevat de ontbindingsgronden voor een rechtspersoon (limitatief). Het intreden van een vooraf in de statuten bepaalde gebeurtenis of het geheel ontbreken van leden doet de vereniging van rechtswege ontbinden (art. 2:19 lid 1 sub b en art. 2:19 lid 1 sub d BW). De rechter is bevoegd een declaratoire uitspraak te geven inhoudende dat de vereniging is ontbonden en op welk tijdstip zij is ontbonden (art. 2:19 lid 2 BW). Een besluit tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering, overeenkomstig art. 2:42 lid 4 BW, waarbij aldus de formaliteiten rondom de oproep tot een algemene vergadering waarin een statutenwijziging wordt voorgesteld in acht worden genomen.
Nadat het besluit tot ontbinding is genomen, moet dit besluit worden ingeschreven in het handelsregister (art. 2:19 lid 3 BW). Dit gebeurt doorgaans door de vereffenaar en is alleen mogelijk als de vereniging reeds was ingeschreven. De inwerkingtreding van de ontbinding is onafhankelijk van de inschrijving ervan. Toch kan de vereniging geen beroep doen op de bepaling tegenover een derde die niet van de ontbinding op de hoogte is (art. 2:6 BW). Indien sprake is van ontbinding, houdt de vereniging op te bestaan op het moment dat geen baten aanwezig zijn (art. 2:19 lid 4 BW). Zolang ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.