LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)

Onrechtmatige daad

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2022
De redactie

1 Onrechtmatige daad in het verbintenissenrecht 

De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is opgenomen in art. 6:162 BW e.v. De onrechtmatige daad schept een verbintenis uit de wet. De wet verbindt de dader tot het vergoeden van de schade die is ontstaan uit de onrechtmatige daad. 

2 Vereisten voor aansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid uit hoofde van een onrechtmatige daad moet aan vijf vereisten zijn voldaan. Dit zijn cumulatieve vereisten. De eisen staan in artt. 6:162 jo. 6:163 BW:

  1. er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad;
  2. de onrechtmatige daad moet aan de dader zijn toe te rekenen;
  3. als gevolg van de onrechtmatige daad moet schade zijn veroorzaakt;
  4. tussen de onrechtmatige daad en de schade moet een causaal verband bestaan; en
  5. er moet zijn voldaan aan het relativiteitsvereiste.

Indien sprake is van het eerste en tweede vereiste ('toerekenbare onrechtmatige daad'), wordt dit een fout genoemd. 

2.1 Onrechtmatige daad 

Een daad kan pas tot schadevergoeding verplichten als de daad onrechtmatig is (art. 6:162 lid 2 BW). Een onrechtmatige daad kan zowel een doen als een nalaten betreffen. Van een onrechtmatige daad kan in een drietal gevallen sprake zijn.

Ten eerste kan sprake zijn van een onrechtmatige daad als er inbreuk op een recht is gemaakt. Deze eerste situatie vereist dus twee elementen: een recht en een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.