LOADING  
Fiscaal
Civiel

Lasten en beperkingen (art. 7:15 BW)

Lasten en beperkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Art. 7:15 lid 1 BW schrijft voor dat de verkoper de verkochte zaak moet leveren vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, tenzij de koper deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. Naar het oordeel van de A-G (25 januari 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BY3235) wordt op grond van de literatuur de norm 'uitdrukkelijke aanvaarding' ingevuld door de concrete omstandigheden van het geval. De bepaling in art. 7:15 lid 1 BW geldt alleen tussen de verhouding koper-verkoper. Wanneer de koopovereenkomst tot stand is gekomen zonder dat de verkoper beperkingen heeft medegedeeld, dient hij de zaak zonder die beperkingen te leveren. Als de verkoper hieraan niet kan voldoen, schendt hij zijn leveringsverplichting, hetgeen kan leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Rechtbank Gelderland (14 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3753) oordeelde dat de overdracht van aandelen waarbij de verkrijger niet de vrije beschikking zou krijgen over de activa in de BV, wordt aangemerkt als een last en beperking in de zin van art. 7:15 BW. In de akte van economische eigendomsoverdracht, welke pas na het sluiten van de koopovereenkomst kenbaar werd gemaakt aan de verkrijger, was opgenomen dat geen rechtshandelingen mochten worden verricht ten aanzien van de aandelen en de verkrijger moest meewerken aan het vestigen van een pandrecht op de aandelen. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.