LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inschrijving in handelsregister (art. 2:180 BW)

Inschrijving in handelsregister

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 oktober 2021
De redactie

1 Algemeen 

De Kamer van Koophandel houdt een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen (art. 3 Hrw 2007). De vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de NV, de BV en de stichting worden ingevolge art. 6 Hrw 2007 ingeschreven in het handelsregister, mits zij volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben. De informele vereniging (art. 2:30 BW) kán vrijwillig worden ingeschreven. Indien aan de rechtspersoon een onderneming toebehoort, geldt de inschrijving van de onderneming tevens als inschrijving van de rechtspersoon (art. 7 Hrw 2007). Iedere bestuurder van de rechtspersoon is verplicht tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister (art. 18 Hrw 2007). Op de website van de Kamer worden kosteloos formulieren voor het doen van een opgave ter inschrijving beschikbaar gesteld. De verplichting voor bestuurders de rechtspersoon te doen inschrijven in het handelsregister vloeit tevens voort uit Boek 2 BW (zie art. 2:29, 2:69, 2:180, 2:289 BW). Gegevens in het handelsregister, met uitzondering van de gegevens opgesomd in art. 21 lid 1 Hrw 2007, kunnen door eenieder worden ingezien. Derden moeten kunnen afgaan op de juistheid en volledigheid van gegevens die in het handelsregister zijn openbaar gemaakt. Art. 2:6 BW biedt enerzijds bescherming aan derden die te goeder trouw zijn afgegaan op hetgeen in het handelsregister is openbaar gemaakt. Anderzijds ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.