LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huur van woonruimte (art. 7:232 - 7:245 BW)

Huur van woonruimte

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Het bepaalde in titel 4.5 van Boek 7 BW is alleen van toepassing op de huur van woonruimte (art. 7:232 lid 1 jo 7:233 BW). Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak die als woning is verhuurd alsmede de onroerende aanhorigheden. Om te bepalen of sprake is van een 'gebouwde onroerende zaak' wordt aansluiting gezocht bij het begrip 'onroerend' (art. 3:3 BW). Daarnaast moet het gebouw als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning worden verhuurd. Dit vereiste wordt ruim uitgelegd; het gebouw moet enigszins bewoonbaar zijn. Met betrekking tot de onroerende aanhorigheden wordt gekeken naar de overeengekomen bestemming en de aard van de voorziening. De huurder moet in overwegende mate het feitelijke en exclusieve gebruik hebben.

Als de huur van woonruimte slechts van korte duur is, is titel 4.5 van Boek 7 BW niet van toepassing (art. 7:232 lid 2 BW). Eventuele huur(prijs)bescherming geldt dus niet voor deze huurders (denk aan huurders via AirBnB).

In sommige gevallen is huur niet toegestaan, bijvoorbeeld indien dit strijd oplevert met de splitsingsakte of de statuten. Zo heeft Rechtbank Amsterdam (19 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9967) geoordeeld dat zelfs wanneer de algemene ledenvergadering besluit kortstondige verhuur toe te staan, dit besluit nietig is omdat het in strijd is met de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.