LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geldlening - vervallen (art. 7A:1793 BW)

Geldlening - vervallen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Geldlening Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2017
mr. T.F.H. Reijnen

Het wetsartikel art. 7A:1793 BW is per 1 januari 2017 komen te vervallen, de tot 1 januari 2017 geldende wettekst is hieronder vermeld. De nieuwe wetsartikelen inzake geldlening zijn te vinden in boek 7 art. 7:129 tot en met 7:129f BW.

1 Inleiding

De overeenkomst van geldlening heeft een civielrechtelijk karakter, maar speelt ook een belangrijke rol in het fiscale recht.

2 Definitie van art. 7A:1793 BW (oud)

De overeenkomst van geldlening werd tot en met 31 december 2016 beschouwd als een species van:

  1. de overeenkomst van ‘verbruiklening’ (art. 7A:1791 BW) en
  2. de kredietovereenkomst (welke overeenkomst voor 1 januari 2017 niet wettelijk was geregeld).

Bij geldlening spelen ook de algemene regels voor geldschulden een belangrijke rol, art. 6:111 e.v. BW.
 
Een geldlening werd vóór 1 januari 2017 in de wet gedefinieerd als (art. 7A:1793 BW):

  • de overeenkomst van verbruikleen, waarbij
  • de ene partij zich verbindt om een som geld te verstrekken, en
  • de andere partij zich verbindt om een gelijke som geld terug te verstrekken.

3 Uitgangspunten tot 1 januari 2017: reële overeenkomst en nominaliteitsbeginsel

Vóór 1 januari 2017 was het wezenskenmerk van de overeenkomst van geldlening: het creëren van koopkracht door rechtstreeks een geldsom over te hevelen uit het vermogen van de kredietgever naar het vermogen van de kredietnemer. Een andere prestatie dan de verstrekking van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.