LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie coöperatie (art. 2:53 BW)

Definitie coöperatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Duurzame energie, Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Definitie coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn beide omschreven in de wet.

Een coöperatie is de bij notariele akte als coöperatie opgerichte vereniging die zich ten doel stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, niet zijnde verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf, art. 2:53 lid 1 BW.

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een als onderling waarborgmaatschappij opgerichte vereniging die zich ten doel stelt met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, art. 2:53 lid 2 BW. 

Omdat deze hiervoor genoemde bijzondere verenigingsvormen bij notariële akte als coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij opgericht moeten worden, is het niet mogelijk om een informele vereniging tot coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij te maken door haar statuten alsnog in een notariële akte vast te leggen (art. 2:28 BW). Teneinde dit alsnog te bereiken zal omgezet moeten worden (art. 2:18 BW).

De titel betreffende coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen kent twee afdelingen. De eerste afdeling bevat de algemene bepalingen en de tweede afdeling bevat de bepalingen ten aanzien van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij.
Aanvankelijk was de coöperatie geregeld als een ondersoort van de vereniging (coöperatieve vereniging); sinds 1989 vormt het een afzonderlijke rechtspersoon. Of sprake is van een coöperatie wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.