LOADING  
Fiscaal
Civiel

Blokkeringsregeling (art. 2:195 BW)

Blokkeringsregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Aandelenoverdracht, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 mei 2021
mr. A. van Meurs

1 Algemeen

1.1 De situatie voor de Flexwet (1 oktober 2012) - kort

Voor de invoering van de Flexwet was een blokkeringsregeling een wezenskenmerk van de BV. Art. 2:175 BW (oud) bepaalde dat aandelen niet vrij overdraagbaar waren en art. 2:195 BW (oud) bepaalde vervolgens dwingendrechtelijk dat de statuten een 'blokkeringsregeling' moesten bevatten, bestaande uit een zogenaamde 'goedkeuringsregeling' of een 'aanbiedingsregeling' (ook een combinatie werd toegestaan). Art. 2:195 BW (oud) schreef ook het inhoudelijke stramien van de blokkeringsregeling dwingendrechtelijk voor. De statuten bevatten dus altijd een blokkeringsregeling en de inhoud daarvan stond in overwegende mate vast.

1.2 Het huidige juridische kader van een ‘blokkeringsregeling’ (art. 2:195 BW)

Na de invoering van de Flexwet is de juridische context waarbinnen een 'blokkeringsregeling' moet worden begrepen volledig gewijzigd. Art. 2:175 BW neemt thans als uitgangspunt dat aandelen vrij overdraagbaar zijn. De wet zelf brengt op dit uitgangspunt in art. 2:195 lid 1 BW een beperking aan door te bepalen dat de wettelijke aanbiedingsregeling van toepassing is als de statuten niets anders bepalen. Dit is regelend recht en art. 2:195 BW biedt vervolgens alle ruimte om van dit wettelijke kader af te wijken. De juridische context wordt daarnaast bepaald door de noviteit dat de vrijheid om aandelen over te dragen ook ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.