LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beschermingsbewind (art. 1:431 - 1:440 BW)

Beschermingsbewind

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Per 1 januari 2014 is de regeling inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Kamerstukken 33054) in werking getreden.

2 Historie

De directe aanleiding voor de aanpassing van de wetgeving was gelegen in het faillissement van een stichting die optrad als beschermingsbewindvoerder, waardoor de noodzaak is gebleken voor aanvullende wettelijke kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders.
De wetswijziging sloot voorts aan bij het Nationaal Programma Ouderenzorg (ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) en de aandacht voor ouderen, langdurig zieken en gehandicapten.
Voorts was van belang dat op 13 december 2006 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap tot stand is gebracht, welk verdrag door Nederland is ondertekend op 30 maart 2007 (Tractatenblad 2007, 169) en geratificeerd op 14 juni 2016. Op 14 juli 2016 is het Verdrag in werking getreden (Goedkeuringswet bij het verdrag 33.992 R.2034, de Uitvoeringswet 33.990 en Stb. 2016, 216).
Eveneens van belang was de toename van het aantal zogenoemde 'schuldenbewinden'. Dit zijn onderbewindstellingen van goederen van personen die in een problematische schuldsituatie verkeren. In 2008 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erop gewezen dat samen met Justitie de mogelijkheden zullen worden verkend om schuldenaren beter ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.