LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene vergadering NV (art. 2:107 BW)

Algemene vergadering NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Algemene vergadering, Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De NV is qua structuur dualistisch; de niet-structuur NV heeft ten minste twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. Dit houdt in dat naast de algemene vergadering steeds een bestuur is. Deze twee vennootschapsorganen moeten in het geval van een structuurvennootschap worden aangevuld met een raad van commissarissen. In andere gevallen is deze optioneel. Tussen de organen bestaat geen hiërarchische relatie (Hoge Raad 21 januari 1959, nr 1955-01-21/NJ_49979, ECLI:NL:HR:1955:AG2033 (Forumbank)). Ieder orgaan heeft zijn eigen wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden. 
De algemene vergadering heeft wel de bevoegdheid algemene en specifieke instructies te geven aan het bestuur van een vennootschap. Deze instructies zijn echter buiten concernverband niet bindend. Als de statuten van de dochtermaatschappij daaromtrent een regeling bevatten, heeft het bestuur van de moedermaatschappij de bevoegdheid bindende instructies te geven aan het bestuur van een dochtermaatschappij, zo kan afgeleid worden uit Hoge Raad 21 december 2001, nr C99/341HR, LJN AD4499 (Hurks). Op basis van art. 2:129 lid 4 BW kan de algemene vergadering, of een ander orgaan, aanwijzingen geven die de algemene lijnen van het te voeren beleid op nader in de statuten aangegeven terreinen betreffen.
Bij niet-opvolging van de instructies of aanwijzingen heeft de algemene vergadering van een niet structuur NV altijd de mogelijkheid de bestuurders ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.