LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen overeenkomst (art. 6:213 - 6:216 BW)

Algemene bepalingen overeenkomst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 november 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Een overeenkomst wordt in art. 6:213 BW omschreven als een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer anderen een verbintenis aangaan. Deze omschrijving leert dat een overeenkomst obligatoir van karakter is. Op de overeenkomst zijn de bepalingen ten aanzien van rechtshandelingen uit Boek 3 BW van toepassing. Art. 6:216 BW bepaalt dat de regels voor overeenkomsten van overeenkomstige toepassing zijn op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen. Vaak wordt de term 'contract' gebruikt als synoniem voor overeenkomst. 

Of iemand partij is bij de overeenkomst is afhankelijk van hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden, aldus de Hoge Raad (29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1615). Tevens speelt de voor de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden een rol. Ook gedragingen, verklaringen en andere omstandigheden, die hebben plaatsgevonden nadat de overeenkomst is gesloten, kunnen van belang zijn.

2 Wilsovereenstemming

In het overeenkomstenrecht geldt de hoofdregel dat niemand gedwongen kan worden tot het aangaan van een overeenkomst. In het overeenkomstenrecht geldt volledige contractsvrijheid. Ook is het aangaan van een overeenkomst in beginsel vormvrij (art. 3:37 BW). Alleen als de wet anders bepaalt, gelden vormvoorschriften (bijvoorbeeld art. 7:2 BW) of andere beperkingen. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.