LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen overeenkomst (art. 6:213 - 6:216 BW)

Algemene bepalingen overeenkomst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Een overeenkomst wordt in art. 6:213 BW omschreven als een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer anderen een verbintenis aangaan. Deze omschrijving leert dat een overeenkomst obligatoir van karakter is. Op de overeenkomst zijn de bepalingen ten aanzien van rechtshandelingen uit Boek 3 BW van toepassing. Art. 6:216 BW bepaalt dat de regels voor overeenkomsten van overeenkomstige toepassing zijn op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen.
Vaak wordt de term ‘contract’  gebruikt als synoniem voor overeenkomst.

2 Wilsovereenstemming

In het overeenkomstenrecht geldt de hoofdregel dat niemand gedwongen kan worden tot het aangaan van een overeenkomst. In het overeenkomstenrecht geldt volledige contractsvrijheid. Ook is het aangaan van een overeenkomst in beginsel vormvrij (art. 3:37 BW). Alleen als de wet anders bepaalt, gelden vormvoorschriften (bijvoorbeeld art. 7:2 BW) of andere beperkingen. Vaak hebben de beperkingen betrekking op de bescherming van de zwakkere partij, zoals in het arbeidsrecht of het huurrecht. Andere beperkingen vloeien voort uit het algemene vermogensrecht. Zo mag een overeenkomst niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 BW).
Als echter eenmaal wilsovereenstemming is bereikt, zijn beide partijen gebonden aan de overeenkomst. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.