LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aandelenregister BV (art. 2:194 BW)

Aandelenregister BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Aandelenregister

Het aandeelhoudersregister wordt (bij)gehouden door het bestuur ten kantore van de vennootschap en bevat de gegevens van de aandeelhouders. Per aandeelhouder wordt vermeld de soort of aanduiding van de aandelen die hij houdt en het op de aandelen gestorte bedrag. Als een aandeelhouder niet gebonden is aan een verplichting uit art. 2:192 BW, wordt dat ook in het register vermeld. Ook de namen en adressen van vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders met vergaderrechten worden in het register vermeld.
Het register kan worden gesplitst in een deel dat ziet op volgestorte aandelen en in een deel dat ziet op niet-volgestorte aandelen. De splitsing brengt een aantal verschillen qua inzage- en uittrekselrecht met zich mee. De gegevens in het aandelenregister ten aanzien van de volgestorte aandelen liggen uitsluitend ter inzage van de aandeelhouder, de vruchtgebruiker, de pandhouder en de vergadergerechtigde certificaathouder. De beperking die hier echter geldt, is dat zij alleen met betrekking tot hun recht op een aandeel een uittreksel van de gegevens kunnen opvragen. Het verstrekken daarvan vindt plaats om niet. De gegevens in het aandelenregister ten aanzien van de niet-volgestorte aandelen liggen ter inzage van een ieder. Tot de gegevens behoren onder andere het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede elk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.