LOADING  

Zaaksvervanging

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 8 - Vruchtgebruik
Boek 4 - Erfrecht
Titel 3.1 - Wettelijke verdeling en wilsrechten
Titel 5.5 - Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde
Titel 5.7 - Testamentair bewind


Zaaksvervanging bij vruchtgebruik (art. 3:213 - 3:214 BW)

Zaaksvervanging bij vruchtgebruik

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vruchtgebruik, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2020
De redactie

1 Algemeen

Omdat aan vruchtgebruik onderworpen goederen bevoegdelijk kunnen worden vervreemd, heeft de wetgever ervoor gekozen de regels van zaaksvervanging van toepassing te laten zijn op hetgeen is onderworpen aan een recht van vruchtgebruik. Art. 3:213 lid 1 BW beschermt de hoofdgerechtigde. Het zojuist genoemde artikel bewerkstelligt dat het goed dat in de plaats is getreden van een vervreemd goed, gaat toebehoren aan de hoofdgerechtigde en wel onder bezwaar van het recht van vruchtgebruik.
Zodoende genieten zowel de hoofdgerechtigde als de vruchtgebruiker bescherming. De tweede volzin van art. 3:213 lid 1 BW regelt dat hetgeen door inning van vorderingen (die aan vruchtgebruik zijn onderworpen) wordt ontvangen en vorderingen tot vergoedingen die in de plaats treden voor aan vruchtgebruik onderworpen goederen, aan de hoofdgerechtigde toekomen en worden onderworpen aan het vruchtgebruik. Hieronder vallen mede vergoedingen die ontstaan vanwege waardeverminderingen van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen. Stel de vruchtgebruiker int een vordering welke bestaat uit de betaling van een geldsom, dan zal dit geïnde bedrag onder het recht van vruchtgebruik vallen zolang de vruchtgebruiker het afgescheiden houdt van zijn eigen vermogen, wat hij verplicht is op grond van art. 3:211 lid 2 BW. De vruchtgebruiker is op grond van art. 3:214 lid 1 BW verplicht, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.