LOADING  

Stichting

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 6 - Stichtingen
Boek 4 - Erfrecht
Titel 5.4 - Stichtingen opgericht bij uiterste wil


Fiscaal
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Uitkeringenregister voor stichtingen (art. 2:290 BW)

Uitkeringenregister voor stichtingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Stichting Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2020
De redactie

1 Algemeen

Art. 2:290 BW schrijft voor dat het bestuur van een stichting een intern register (het 'uitkeringenregister') bijhoudt waarin de namen en adressen van alle begunstigden die een uitkering ontvangen van 25% of minder van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, worden opgenomen, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze is gedaan. Het artikel maakt onderdeel uit van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179) die (gedeeltelijk) op 8 juli 2020 in werking is getreden. Art. 2:290 BW is een nadere specificering van de al bestaande verplichting van art. 2:10 BW om een behoorlijke administratie te voeren. Het bestuur van een stichting is verplicht het uitkeringenregister regelmatig bij te houden. Dat wil zeggen dat de gegevens op orde moeten zijn, zodat de Belastingdienst altijd actuele gegevens over de uitkeringen kan verkrijgen.

2 Meer dan 25%

Slechts de gegevens van begunstigden die een uitkering ontvangen van 25% of minder van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, moeten worden geregistreerd in het register. Of een begunstigde in het register moet worden opgenomen, kan pas na de vaststelling van de jaarrekening worden vastgesteld. 
Begunstigden die meer dan 25% van het totale voor uitkering vatbare bedrag ontvangen, kwalificeren als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.