LOADING  

Gezag

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 14.1 - Algemeen
Titel 14.2 - Ouderlijk gezag
Titel 14.5 - Beëindiging van het ouderlijk gezag
Titel 14.6 - Voogdij


Beëindiging van het ouderlijk gezag (art. 1:266 - 1:278 BW)

Beëindiging van het ouderlijk gezag

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gezag Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 december 2021
De redactie

1 Beëindiging van het ouderlijk gezag

Gezagsbeëindiging is de meest vergaande maatregel van kinderbescherming. Gezagsbeëindiging is een samenvoeging van de maatregelen van ontheffing van en ontzetting uit het gezag. Op 12 maart 2014 is de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregel in werking getreden, waardoor onder andere de titel van afdeling 5 van Boek 1 BW is gewijzigd in 'Beëindiging van het ouderlijk gezag'. 

2 Gronden voor gezagsbeëindiging (art. 1:266 BW)

In art. 1:266 lid 1 BW staan de rechtsgronden waarop de Rechtbank het gezag van een ouder kan beëindigen. Het gezag kan worden beëindigd indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd. Daarbij moet de ouder niet in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn (onder a). Daarnaast kan het gezag worden beëindigd indien de ouder misbruik maakt van het gezag (onder b). Er is dan niet aan de grond onder a voldaan, maar de ouders schenden hun plichten door nalatigheid en door daden. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het plegen van enig misdrijf gericht tegen het kind zoals mishandeling of seksueel misbruik. Ook is gezagsbeëindiging mogelijk nadat het gezag is geschorst (art. 1:266 lid 2 BW).

Aan gezagsbeëindiging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.