LOADING  

Curatele en mentorschap

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 16 - Curatele
Titel 20 - Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen


Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (art. 1:450 - 1:462 BW)

Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Curatele en mentorschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen is geregeld in titel 1.20 BW. De Kantonrechter kan een mentorschap instellen indien de betrokkene zijn niet-vermogensrechtelijke belangen niet zelf behoorlijk kan waarnemen als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand (art. 1:450 BW). Het mentorschap kan ook worden aangevraagd voordat de betrokkene meerderjarig wordt indien te verwachten is dat de betrokkene in voornoemde toestand zal verkeren op het tijdstip dat hij meerderjarig wordt. Is van een meerderjarige te verwachten dat hij binnen afzienbare tijd niet in staat zal zijn, zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zelf waar te nemen als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand, dan kan het mentorschap worden ingesteld alvorens de betrokkene in die toestand verkeert. 

De betrokkene wordt door instelling van het mentorschap onbevoegd rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding (art. 1:453 BW). Het uitgangspunt is dat de mentor de betrokkene vertegenwoordigt bij voornoemde rechtshandelingen in en buiten rechte. De mentor kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de betrokkene of, indien de betrokkene daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de Kantonrechter (art. 1:456 BW). De mentor kan de betrokkene echter wel toestemming verlenen om deze rechtshandelingen zelf te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.