LOADING  

Borgtocht

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 6 - Rechten en verplichtingen van echtgenoten
Boek 6 - Verbintenissenrecht
Titel 1.2 - Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 14.1 - Algemene bepalingen
Titel 14.2 - Borgtocht aangegaan buiten beroep of bedrijf
Titel 14.3 - Gevolgen van borgtocht tussen hoofdschuldenaar en borg en tussen borgen en aansprakelijke niet-schuldenaren


Vernietiging wegens ontbreken van toestemming (art. 1:89 BW)

Vernietiging wegens ontbreken van toestemming

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Borgtocht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Indien de toestemming van art. 1:88 BW niet is verleend, kan de niet-handelende echtgenoot/geregistreerd partner naderhand alsnog toestemming geven (bevestiging, art. 3:55 BW) of de rechtshandeling vernietigen (art. 1:89 BW). De bevoegdheid om een rechtshandeling als bedoeld in art. 1:88 BW die zonder toestemming is verricht te vernietigen, komt dus slechts toe aan de niet-handelende echtgenoot. 
Het beroep op vernietiging vervalt als een onmiddellijk belanghebbende een redelijke termijn heeft gesteld aan de niet-handelende echtgenoot om te kiezen tussen bevestiging en vernietiging en deze termijn is verstreken zonder dat een keuze is gemaakt (art. 3:55 lid 2 BW).
Vernietiging gebeurt door een verklaring buiten rechte of door een rechterlijke uitspraak (art. 3:50 en 3:51 BW). De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verrricht (art. 1:89 lid 4 BW). 
Vernietiging kan slechts gedurende maximaal drie jaar, nadat de niet-handelende echtgenoot kennis heeft gekregen van de rechtshandeling, art. 3:55 jo 3:52 BW.

2 Vernietiging en wederpartij te goeder trouw/buitenlandse wederpartij 

De niet-handelende echtgenoot/geregistreerd partner kan niet vernietigen indien de wederpartij te goeder trouw was, tenzij het een gift betrof (art. 1:89 lid 2 BW). Onbekendheid met het bepaalde in art. 1:88 BW leidt niet tot goede trouw, Hoge ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.