LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woonplaats en sterfhuis (art. 1:10 en 1:13 BW)

Woonplaats en sterfhuis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 januari 2021

1 Algemeen

De woonplaats, ook wel 'domicilie', van een persoon is de plaats waar die persoon wordt geacht voortdurend aanwezig te zijn met betrekking tot de uitoefening van zijn rechten en de vervulling van zijn plichten, ook bij feitelijke afwezigheid. Het antwoord op de vraag waar iemand zijn woonplaats heeft, is met name van belang op het gebied van het privaatrecht en het publiekrecht. Zo is de plaats van de nakoming van een verbintenis ingeval geen plaats is bepaald (art. 6:41 BW) of de bevoegdheid van de rechter (art. 99 Rv) afhankelijk van iemands woonplaats.
De woonplaats van een natuurlijke persoon is de plaats van zijn woonstede. Bij gebreke van een woonstede is de woonplaats van een natuurlijke persoon de plaats van zijn werkelijk verblijf (art. 1:10 lid 1 BW). De woonplaats van een rechtspersoon is de plaats waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens zijn statuten of reglementen zijn zetel heeft (art. 1:10 lid 2 BW).

Voor fiscale doeleinden is het begrip woonplaats gedefinieerd in art. 4 AWR. Zie hiervoor uitgebreid de toelichting op dit wetsartikel.

2 Woonplaats van natuurlijke personen

Of iemand een woonstede heeft en waar die zich bevindt, moet worden beantwoord aan de hand van de feitelijke omstandigheden. Uit de term 'woonstede' blijkt dat een zekere bestendigheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.