LOADING  
Fiscaal
Civiel

Winstbewijzen NV

Winstbewijzen NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

Winstbewijzen omvatten een aanspraak tegenover de vennootschap op winstuitkering. Tussen de houders van de winstbewijzen en de vennootschap bestaat een contractuele verhouding. Winstbewijzen bieden de mogelijkheid voor maatwerk om winstgerechtigden in de voor uitkering vatbare winst te laten delen zonder aan hen zeggenschap te geven. Omdat sprake is van een overeenkomst, kan de winstaanspraak in de tijd beperkt zijn of afhankelijk zijn van bepaalde prestaties. Winstbewijs is geen wettelijke term. In de praktijk kan ook voor een andere benaming worden gekozen, zoals oprichtersbewijs of participatiebewijs.

2 Uitgifte winstbewijs

Door de meeste schrijvers (Dortmond, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, 13e druk, nr 194, alsook Asser/Van Olffen & Rensen 2-IIa 2019/325) wordt verdedigd dat een winstrecht een statutaire grondslag behoeft. Ook dient te blijken welk orgaan kan besluiten overeenkomsten inzake winstbewijzen aan te gaan. Dit orgaan kan tevens de voorwaarden en bedingen vastleggen waaronder de overeenkomst kan worden gesloten. Ter uitvoering van dit besluit zal de overeenkomst door het bestuur worden aangegaan. Indien de statuten geen specifiek orgaan aanwijzen om tot het toekennen van winstbewijzen te besluiten, komt deze bevoegdheid aan de algemene vergadering toe op grond van het bepaalde in art. 2:107 BW. Tegenover het toekennen van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.