LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte (art. 1:28 - 1:28c BW)

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 juli 2022
De redactie

1 Wijziging van vermelding geslacht in akte van geboorte

In afdeling 1.4.13 Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen omtrent de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte opgenomen. 

In art. 1:28 lid 1 BW wordt een aantal voorwaarden aan de wijziging van de geslachtsvermelding in de geboorteakte gesteld. Of aan die voorwaarden is voldaan, blijkt onder meer uit de deskundigenverklaring als bedoeld in art. 1:28a BW. De voorwaarden voor de wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte zijn als volgt:

  1. Nederlanderschap; de verzoeker moet Nederlander zijn. Daarop wordt een uitzondering gemaakt in art. 1:28 lid 3 BW.
  2. De blijvende overtuiging tot het andere geslacht te behoren; degene die de aangifte doet moet duurzaam overtuigd zijn te behoren tot een ander geslacht dan vermeld is in de akte van geboorte. Dit zal moeten blijken uit de deskundigenverklaring (art. 1:28a BW).
  3. Leeftijd van 16 jaar of ouder; voor de aangifte geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
  4. Bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand; de aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bij wie de akte van geboorte van de desbetreffende transgender berust (waar destijds de aangifte van de geboorte is gedaan). In het geval de akte van geboorte niet in de registers van de ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.