LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wettelijke gemeenschap van goederen vanaf 1-1-2018 (art. 1:94 BW)

Wettelijke gemeenschap van goederen vanaf 1-1-2018

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 november 2022
De redactie

1 Wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

De wet Beperking omvang gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 in werking getreden (Stb. 2017, 178). Deze wet introduceerde een beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht. De wetswijziging werd ingegeven door de gedachte dat alleen hetgeen door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beiden toekomt.

Voor de vóór 1 januari 2018 geldende wettelijke gemeenschap van goederen wordt verwezen naar de toelichting Wettelijke gemeenschap van goederen tot en met 31-12-2017.

In het onderstaande wordt ingegaan op de thans geldende regels van de wettelijke gemeenschap van goederen.

2 Toepasselijkheid Titel 1.7 BW

Titel 1.7 BW (de wettelijke gemeenschap van goederen) is niet alleen van toepassing op gehuwden maar ook op geregistreerde partners, zie art. 1:80b BW. Titel 1.7 BW is van regelend recht: de Titel is slechts toepasselijk voor zover echtgenoten/geregistreerde partners daarvan niet zijn afgeweken bij huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, art. 1:93 BW.

3 Begin en einde boedelmenging

Per 1 januari 2018 bestaat vanaf het ogenblik van het huwelijk tussen de echtgenoten van rechtswege de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen, tenzij door middel van huwelijksvoorwaarden daarvan is afgeweken. Bij voorhuwelijkse huwelijksvoorwaarden kan niet worden afgesproken dat de wettelijke gemeenschap pas enige tijd na de huwelijksvoltrekking begint.
Boedelmenging is een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.