LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voortdurende verplichting bij rechtsgevolgen van overeenkomst (art. 6:259 BW)

Voortdurende verplichting bij rechtsgevolgen van overeenkomst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 augustus 2022

1 Artikel 6:259 BW

1.1 Algemeen

Een partij kan de rechter op grond van art. 6:259 BW verzoeken om voortdurende verplichtingen met betrekking tot registergoederen onder omstandigheden te wijzigen of te ontbinden. De bepaling biedt bescherming tegen een te verstrekkende werking van kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen. Het artikel is een aanvulling op art. 6:258 BW, bedoeld om buiten het geval van onvoorziene omstandigheden de rechthebbenden of gebruikers van een registergoed te beschermen. Een mogelijk beroep op art. 6:258 BW sluit een beroep op art. 6:259 BW niet uit (Parl. Gesch. Boek 6, p. 980 en 984).

1.2 Vereisten/voorwaarden

De bescherming van art. 6:259 BW is gericht op bedingen in overeenkomsten welke degene die in het algemeen de heerschappij over het goed uitoefent, in het gebruik daarvan belemmeren. De bepaling is niet gericht op voortdurend houderschap, zoals bij huur en pacht, en deze valt dan ook niet onder de werkingssfeer van art. 6:259 BW. In dat geval is geen sprake van een belemmering in het gebruik van het goed, slechts van de exploitatie. Een verplichting om uit iets te dulden of iets niet te doen (art. 6:262 BW), waaronder non-concurrentiebedingen, vallen wel onder de reikwijdte van de bescherming van art. 6:259 BW. Evenals verplichtingen om te doen. 
De bepaling heeft slechts betrekking op voortdurende verplichtingen die hun grondslag vinden in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.