LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vervalbeding (art. 1:141 BW)

Vervalbeding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Een vervalbeding gekoppeld aan een periodiek verrekenbeding doet de verrekenplicht in beginsel vervallen. Het Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van een vervalbeding, ook niet in art. 1:141 lid 6 BW. Laatstgenoemde bepaling ziet namelijk op verjaring. Niettemin heeft de rechter zich in verschillende uitspraken uitgelaten over de werking van vervalbedingen.
Het gevolg van een vervalbeding is dat de verrekenplicht na ommekomst van de overeengekomen termijn ophoudt te bestaan. Er resteert ook geen rechtens niet-afdwingbare vordering (dus geen vordering wegens een natuurlijke verbintenis).

2 Vervalbeding overeengekomen voor 19 januari 1996 (Rensing-Polak I)

Een vervalbeding, gekoppeld aan een verrekenbeding, is niet strijdig met het recht (Hoge Raad 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1271, Sonnevanck, brondocument niet beschikbaar). Desondanks is een beroep door de verrekenplichtige op het vervalbeding in beginsel strijdig met de redelijkheid en billijkheid, tenzij de verrekenplichtige feiten en omstandigheden aantoont die een beroep op het vervalbeding rechtvaardigen (Hoge Raad 19 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1963, Rensing-Polak I). Een voorbeeld van feiten en omstandigheden die een beroep op een vervalbeding rechtvaardigen, geeft de Hoge Raad (23 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6299, Ruslandavontuur). Ook Rechtbank Breda (20 juli 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BR2529) en Rechtbank Noord-Holland (16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8126) honoreerden een beroep op een vervalbeding wegens de door de verrekenplichtige gestelde feiten en omstandigheden.

De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.