LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening inkomsten of vermogen (art. 1:132 - 1:133 BW)

Verrekening inkomsten of vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Pensioen, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Afdeling 1.8.2 BW (verrekenbedingen) is in beginsel van regelend recht, art. 1:132 lid 2 BW.
Deze afdeling is van toepassing op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden die een of meer verplichtingen inhouden tot verrekening van inkomsten of vermogen.

2 Verrekening inkomsten

Een verrekenbeding inhoudende een verrekening van inkomsten, is meestal een periodiek verrekenbeding dat verplicht tot een jaarlijkse verrekening van onverteerde inkomsten. Als onverteerde inkomsten worden vaak aangemerkt hetgeen van de inkomsten na voldoening van de huishoudkosten in een kalenderjaar overschiet. Om de onverteerde inkomsten te kunnen bepalen is dus zowel een definitie van inkomsten als van huishoudkosten van belang. Voor de definiëring van inkomsten en huishoudkosten, zie hierna.

3 Definitie inkomsten

Ofschoon de term 'inkomsten' een centrale rol speelt in afdeling 1.8.2 BW, wordt de term niet in het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd. Dat heeft de wetgever aan de rechtspraktijk overgelaten. In huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moet daarom worden overeengekomen wat onder inkomsten wordt verstaan. Moeten onder inkomsten bijvoorbeeld worden begrepen inkomsten uit arbeid en/of inkomsten uit vermogen en/of ondernemingswinsten? Zie art. 1:141 lid 4 BW (ondernemingswinsten).

Voor inkomsten uit freelance-werk, zie art. 1:141 lid 4 BW.

Indien huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd waarbij het inkomensbegrip wordt beperkt, is het van groot belang dat partijen zich bewust zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.