LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening in geld, goederen en termijnen (art. 1:137 en 1:140 BW)

Verrekening in geld, goederen en termijnen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

In beginsel vindt een periodieke of finale verrekening van inkomsten en/of vermogen plaats in geld (art. 1:137 lid 1 BW).

2 Inbetalinggeving van goederen, art. 1:137 lid 3 BW

Inbetalinggeving van goederen is mogelijk. Een echtgenoot is slechts gehouden inbetalinggeving van goederen te aanvaarden of kan deze slechts verlangen, voor zover de verrekening in geld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 1:137 lid 3 BW). Deze bepaling is van regelend recht.
Het is gebruikelijk dat (aanstaande) echtgenoten) in huwelijksvoorwaarden de mogelijkheid tot inbetalinggeving in goederen overeenkomen. Verrekening in geld kan bijvoorbeeld bezwaarlijk zijn als de verrekenplichtige niet voldoende middelen aan zijn onderneming kan onttrekken zonder het voortbestaan daarvan in gevaar te brengen.

3 Betaling in termijnen of uitstel van betaling

Behalve inbetalinggeving van goederen biedt ook de betaling van een geldsom in termijnen een oplossing in geval de verrekenplichtige onvoldoende geldmiddelen beschikbaar heeft om aan zijn verrekenplicht te voldoen. De verrekenplichtige kan op grond van art. 1:140 lid 1 BW de rechter verzoeken de betaling van een geldsom in termijnen te voldoen. Voorts biedt art. 1:140 lid 1 BW de mogelijkheid de rechter te verzoeken op een latere datum de geldsom, hetzij ineens, hetzij in termijnen, te voldoen.
Alvorens de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.